De afgelopen 10 jaar zijn onder auspiciën van de Raad voor Rechtsbijstand honderden bewindvoerders WSNP opgeleid.
Deze bewindvoerders worden regelmatig op kwaliteit gecontroleerd en worden jaarlijks via een systeem van permanente educatie bijgeschoold.

Het systeem van wettelijke schuldsanering heeft de ‘mankracht’ én de kennis om de problemen in de schuldhulpverlening op te lossen.

In voorgaande jaren leiden de vele saneringen tot overbelasting voor de rechtelijke macht. Sinds de wetswijziging in 2008 worden zaken door de rechtbank ‘pro forma’ afgehandeld, waardoor dit probleem is opgelost.

De NVVK heeft de ‘wettelijke schuldsanering’ afgezworen zonder dat er een goed systeem voor in de plaats is gekomen. Vooral nu de certificering niet slaagt.

De bewindvoerders WSNP presteren erg goed in vergelijking tot de NVVK.
Een bewezen successcore van meer dan zeventig procent.
De NVVK moet met cijfers goochelen om dertig procent successcore te halen.

Het Ministerie van Justitie kan de helpende hand reiken aan de schuldhulpverlening!


Gerelateerde berichten: